TS LOGISTIC, Ul. K. Makuszyńskiego 54A/218 , 81-595 Gdynia, POLAND, fax: +48-058-711-14-04